Skogen lockar på olika sätt med sin skönhet, komplexitet och enkelhet. Skogen är även något vi lever av, med och för. Går det att skildra hela dess komplexitet i bilder? Från frö till planta – från avverkning till hyvlad planka? 

På den här sidan gör vi iallafall ett försök och påbörjar vårt livslånga uppdrag att skildra skogen i bild från så många olika håll som möjligt.